Transparència

Font del Jardí de l'Ateneu Barcelonès

L'Ateneu Barcelonès és una associació que acompanya des de fa més de cent cinquanta anys la societat i la cultura catalanes amb la voluntat de ser un dels principals centres de debat intel·lectual.

És una entitat cultural oberta a tothom, sense cap mena de discriminació, on la llengua pròpia és el català.

Té per finalitats promoure el diàleg, la recerca i la difusió dels coneixements artístics, científics, humanístics i literaris i afavorir la cultura del país, la convivència de la seva gent i la llengua catalana.

Darrera actualització: 02/04/2024

Documentació institucional i organitzativa

Documentació econòmica

2023 2022 2021 2020 2019
Liquidació de pressupost i balanç Liquidació de pressupost i balanç Liquidació de pressupost i balanç Liquidació de pressupost i balanç Liquidació de pressupost i balanç
Informe d'auditoria Informe d’auditoria Informe d’auditoria Informe d’auditoria Informe d’auditoria

Certificacions i qualitat

 

L'Ateneu Barcelonès compleix la següent legislació:

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Llei 21/2014 del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, que defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.