Comissions

La Junta actual, a més dels càrrecs que s’especifiquen en la llista anterior, ha distribuït altres responsabilitats entre els seus components. D’aquesta manera, tots els membres de la Junta tenen assignat algun tipus de responsabilitat, ja sigui participant en les comissions permanents o en les comissions creades per a un objectiu o projecte específic, o bé fent de pont amb els socis i/o amb altres entitats.
Per una banda, l’Ateneu té constituïdes diverses comissions, algunes d’elles estatutàries, que agilitzen les decisions de la Junta. Aquestes comissions estan compostes per dos o tres membres de la Junta que, juntament amb membres de l’equip tècnic, estableixen els criteris i fan el seguiment dels diversos àmbits d’acció de l’entitat, així com dels nous projectes.

Comissió Executiva
La Comissió Executiva està prevista estatutàriament i té com a principal atribució dotar de funcionalitat la gestió de l’entitat. Es reuneix mensualment.

Comissió Econòmica
La Comissió Econòmica té la funció de prendre les decisions d’àmbit econòmic de l’entitat i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment. Aquesta comissió està prevista estatutàriament i la integren el vicepresident segon –Genís Roca−, el tresorer-comptador −Daniel Faura−, un vocal, el gerent -Daniel Ortiz- i la responsable de l’àrea d’administració -Judith Garcia-.

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura té la funció de coordinar la programació de les seccions, i sovint també programa actes especials o cicles conjunts. Es reuneix mensualment.
La Comissió de Cultura està prevista estatutàriament i la conformen la vicepresidenta primera –Lluïsa Julià− i tots els ponents de les seccions. A més, hi assisteixen els membres de la Comissió de Programació.

Comissió de Programació
La Comissió de Programació té la funció de prendre les decisions referents a la programació d’activitats de l’Ateneu, ja siguin pròpies o suggerides per tercers. També impulsa l’organització de cicles d’activitats i actes específics.
Aquesta comissió està integrada per la vicepresidenta primera -Lluïsa Julià-, el gerent -Daniel Ortiz-, i la responsable de l’àrea de programació cultural -Diana Cot-.

Comissió de Tertúlies
La Comissió de Tertúlies té la funció de coordinar els responsables de les tertúlies i atendre les noves propostes.

Comissió de Biblioteca
La Comissió de Biblioteca té la funció de prendre les decisions relacionades amb la Biblioteca i l’Arxiu, i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.
Aquesta comissió està integrada per la bibliotecària de Junta –Teresa Mañà–, un vocal de la Junta Directiva –Joan Safont–, el gerent -Daniel Ortiz- i el director de la Biblioteca -Àlex Cosials-.

Comissió TIC
La Comissió TIC té per finalitat potenciar l’Ateneu en el món virtual, prendre les decisions relacionades amb la tecnologia i fer-ne el seguiment. 

Comissió Laboral
La Comissió Laboral té la funció de prendre les decisions relacionades amb els aspectes laborals de l’equip de l’Ateneu i fer-ne el seguiment. Es reuneix d’acord amb les necessitats que es presenten.

Representació davant les entitats culturals i cíviques de la ciutat i del país:
- Membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de la Ciutat de Barcelona de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
- Enllaç amb l’àmbit universitari i amb la Fundació Francesc Pujols.

Properes activitats

Fes-te'n soci