Comissions

La Junta actual, a més dels càrrecs que s’especifiquen en la llista anterior, ha distribuït altres responsabilitats entre els seus components. D’aquesta manera, tots els membres de la Junta tenen assignat algun tipus de responsabilitat, ja sigui participant en les comissions permanents o en les comissions creades per a un objectiu o projecte específic, o bé fent de pont amb els socis i/o amb altres entitats.
Per una banda, l’Ateneu té constituïdes diverses comissions, algunes d’elles estatutàries, que agilitzen les decisions de la Junta. Aquestes comissions estan compostes per dos o tres membres de la Junta que, juntament amb membres de l’equip tècnic, estableixen els criteris i fan el seguiment dels diversos àmbits d’acció de l’entitat, així com dels nous projectes.

Comissió Executiva
La Comissió Executiva està prevista estatutàriament i té com a principal atribució dotar de funcionalitat la gestió de l’entitat i l'integren la presidenta -Isona Passola-, la vicepresidenta primera -Lluïsa Julià-, el vicepresident segon i secretari -Ricard Faura-. Es reuneix quinzenalment.

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura té la funció de coordinar la programació de les seccions, i sovint també programa actes especials o cicles conjunts.
La Comissió de Cultura està prevista estatutàriament i la conformen la vicepresidenta primera –Lluïsa Julià− i tots els ponents de les seccions. A més, hi assisteixen els vocals Jordi Jiménez, Rosa Maria Malet i Carme Gual. Es reuneix mensualment.

Comissió Econòmica, laboral i TIC
La Comissió Econòmica, laboral i TIC té la funció de prendre les decisions d’àmbit econòmic, laboral i tecnològic de l’entitat i fer-ne el seguiment. Aquesta comissió està prevista estatutàriament i la integren el vicepresident segon i secretari –Ricard Faura− i el tresorer-comptador −Daniel Faura. Es reuneix mensualment.

Comissió de Programació
La Comissió de Programació té la funció de prendre les decisions referents a la programació d’activitats de l’Ateneu, ja siguin pròpies o suggerides per tercers. També impulsa l’organització de cicles d’activitats i actes específics.
Aquesta comissió està integrada per la vicepresidenta primera -Lluïsa Julià-, i els vocals Joan Safont, Rosa Maria Malet, Jordi Jiménez, Paula Prybylowicz, Laura Feliu i Carme Gual.

Comissió de Biblioteca
La Comissió de Biblioteca té la funció de prendre les decisions relacionades amb la Biblioteca i l’Arxiu, i fer-ne el seguiment.
Aquesta comissió està integrada per la bibliotecària de Junta –Teresa Mañà– i un vocal de la Junta Directiva –Joan Safont–. Es reuneix mensualment.

Comissió de Conservació i Patrimoni
La Comissió de Conservació i Patrimoni té la funció de prendre les decissions relacionades amb l'edifici i el patrimoni artístic i fer-ne el seguiment. Aquesta comissió està integrada per la conservaodra -Elisabet Cirici-, la bibliotecària -Teresa Mañà- i les vocals Rosa Maria Malet i Paula Prybylowicz.

Comissió de Comunicacions i Relacions Institucionals
La Comissió de Comunicacions i Relacions Institucionals té per finalitat potenciar l'àmbit de la comunicació així com de les relacions institucionals de l'Ateneu. Aquesta comissió està integrada per la presidenta -Isona Passola-, el vicesecretari -Pedro Santos- i els vocals Rosa Maria Malet, Jordi Jiménez, Marià de Delàs i Carme Gual.

Representació davant les entitats culturals i cíviques de la ciutat i del país:
- Cercle del Museu d'Història de la Ciutat: Ricard Faura.
- Comissió de Commemoracions: Lluïsa Julià.
- Comissió de Lectura Pública (Ajuntament de Barcelona): Teresa Mañà.
- Consell Assessor de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona: Jordi Jiménez.
- Consell de Ciutat (Ajuntament de Barcelona): Isona Passola.
- Consell del Districte de Ciutat Vella: Carme Gual.
- Federació d'Ateneus de Catalunya: Ricard Faura.
- Fundació Barcelona Cultura: Lluïsa Julià.
- Fundació Francesc Pujols: Jordi Jiménez.
- Plà Estratègic Metropolità de Barcelona: Isona Passola.
- Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts: Pedro Santos.
- Sport Cultura Barcelona: Isona Passola.

Properes activitats

Fes-te'n soci