Filosofia

Filòsofs universals

Una mirada filosòfica ens ajuda a entendre el nostre món, des dels aspectes més quotidians a les interpretacions polítiques, intel·lectuals i ideològiques més encimbellades. Busquem alhora els fonaments de la filosofia i les aplicacions més pràctiques que ens ajuden a densenvolupar el pensament crític i la vivor intel·lectual que ens manté actius i dinàmics.

Ponent de la secció

Ponent

Correu electrònic:
Blog de la secció:

Adjunt de la secció de Filosofia

Subscriu-te al butlletí de la Secció de FilosofiaInformació d'interès