Assemblea General de Socis

 

La Junta Directiva, en sessió del dia 1 de febrer de 2024, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper dilluns 25 de març de 2024 a les 18 hores, en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea general ordinària del 30 de març de 2023).
2n. Introducció de la presidenta
3r. Resum de la vicepresidenta primera sobre les activitats del 2023.
4t. Presentació a càrrec de la Comissió Econòmica del balanç i el compte de resultats de 2023. Aprovació, si escau.
5è. Pressupost 2024: presentació del vicepresident segon en funcions de la proposta, i aprovació, si s’escau.
6è. Informació del Consell d’Administració de l’Escola d’Escriptura sobre l’activitat i el tancament econòmic.
7è. Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran són:

  • Acta de l’assemblea general ordinària del 30 de març 2023
  • Memòria 2023 de l’Ateneu Barcelonès, la qual inclou la memòria d’activitats i l’estat financer de 2023, així com el tancament de l’exercici de l’Escola d’Escriptura.
  • Pressupost 2024

Responent al principi de reducció de despesa, els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis a partir de l’11 de març de 2024 en format electrònic al web de l’Ateneu (www.ateneubcn.cat).

Us informem també que a la Biblioteca i a Atenció al soci hi haurà una còpia de l’Informe de l’auditoria i de la Memòria 2023 per a tots els qui vulgueu consultar-les. 

Recordeu que per assistir a l’assemblea cal presentar el carnet de soci.