Assemblea General de Socis

 

 

la Junta Directiva, en sessió del dia 24 de gener de 2023, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper dijous 30 de març de 2023 a les 18 hores, en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea general ordinària del 31 de març de 2022).
2n. Introducció de la presidenta
3r. Resum de la vicepresidenta primera sobre les activitats del 2022.
4t. Presentació a càrrec de la Comissió Econòmica del balanç i el compte de resultats de 2022. Aprovació, si escau.
5è. Presentació de la proposta de pressupost 2023 a càrrec de la Comissió Econòmica. Aprovació, si escau.
6è. Informació de l’activitat i el tancament econòmic de l’exercici setembre 2021-agost 2022 de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, SLU, a càrrec del Consell d’Administració de l’Escola.
7è. Informe de la conservadora sobre l’estat de les obres de la segona i tercera planta.
8è. Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran són:

Responent al principi de reducció de despesa, els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del 14 de març de 2023, tant en format electrònic al web de l’Ateneu (www.ateneubcn.cat) com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci o a l’inici de l’assemblea.
Us informem també que a la Biblioteca hi haurà una còpia de l’Informe i Memòria de l’auditoria 2022 per a tots els qui vulgueu consultar-lo.

Recordeu que per assistir a l’assemblea cal presentar el carnet de soci.