Assemblea General de Socis

 

 

La Junta Directiva, en sessió del 24 de febrer de 2022, ha convocat l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper 31 de març de 2022 a les 18 hores, en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea general
extraordinària del 22 de juny de 2021).
2n. Introducció de la presidenta.
3r. Resum de la vicepresidenta primera sobre les activitats del 2021.
4t. Presentació del vicepresident econòmic en funcions del balanç i el compte de
resultats de 2021. Aprovació, si escau.
5è. Pressupost 2022: presentació del vicepresident segon en funcions de la
proposta i aprovació, si escau.
6è. Informació del Consell d’Administració de l’Escola d’Escriptura sobre l’activitat
i el tancament econòmic de l’exercici setembre 2020 – agost 2021 de l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, SLU.
7è. Informació de les obres previstes a l’entrada de carruatges a càrrec
de la conservadora.
8è. Torn obert d’intervencions.
Els documents que es tractaran són:
- Acta de l’Assemblea extraordinària del 22 de juny de 2021.
- Memòria 2021 de l’Ateneu Barcelonès, la qual inclou la memòria d’activitats i l’estat
financer de 2021
, així com el tancament de l’exercici de l’Escola d’Escriptura.
- Pressupost 2022

Responent al principi de reducció de despesa, els documents no s’enviaran per correu postal
i estaran a disposició dels socis, a partir del 16 de març de 2022, al web de l’Ateneu
( www.ateneubcn.cat ).

Informar-vos també que a Atenció al Soci i a la Biblioteca hi haurà una còpia per a consulta
dels associats de l’Informe i Memòria de l’auditoria 2021.

Recordeu que per assistir a l’Assemblea cal presentar el carnet de soci.