V Jornada sobre Biblioteques Patrimonials (2018)

V Jornada biblioteques patrimonials

Com aconseguir impacte transformador des d’un centre patrimonial?

Dijous 15 de novembre de 2018

Les biblioteques, els arxius i els museus tenen un paper clau en la construcció de societats més avançades i igualitàries. Conservar el patrimoni i difondre’l contribueix a preservar la memòria col·lectiva i a la transferència de coneixement. Per assolir amb impacte aquest rol s'han de plantejar i resoldre diversos interrogants.

De quina manera la transformació dels centres que disposen de patrimoni poden ajudar a les societats? De quines eines podem disposar per tenir impacte a la societat? Quina interacció tenen les biblioteques, els arxius i els museus amb el patrimoni immaterial? I com es pot contribuir des d'un centre patrimonial als objectius de l'agenda internacional?

La Jornada s’estructurarà en tres grans blocs:

1. Una taula a tres per tractar transversalment les agendes internacionals pel desenvolupament de projectes patrimonials amb impacte a la societat.

2. Quatre càpsules  de coneixement, simultànies, en les què es treballaran diverses temàtiques: el finançament de projectes, Wikidata per a centres amb patrimoni, com tenir impacte amb projectes que transformen societats i com iniciar un projecte internacional des de zero.

3. I una conferència sobre participació i com avançar en noves relacions amb els públics.

La Jornada tindrà lloc a la seu de l’Ateneu Barcelonès el dijous 15 de novembre de 2018, entre les 09.00 i les 14.00 h. Les inscripcions romandran obertes fins el 5 de novembre. El preu d’inscripció és de 21€ per a socis de l’Ateneu i de 25€ per a no socis.

Programa de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Ponents de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Comité científic de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

 

 

¿Cómo conseguir impacto transformador desde un centro patrimonial?

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Las bibliotecas, los archivos y los museos tienen un papel clave en la construcción de sociedades más avanzadas e igualitarias. Conservar el patrimonio, y difundirlo, contribuye a preservar la memoria colectiva y a transferir conocimiento. Para desempeñar este rol de manera impactante deben plantearse y resolverse algunos interrogantes.

¿De qué forma la transformación de los centros que disponen de patrimonio pueden ayudar a la sociedad? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para tener impacto en la sociedad? ¿Qué interacción tienen las bibliotecas, los archivos y los museos con el patrimonio inmaterial? Y ¿Cómo se puede contribuir desde un centro patrimonial a los objetivos de la agenda internacional?

La Jornada se estructurará en tres grandes bloques:

1. Una mesa redonda a tres para tratar transversalmente las agendas internacionales para el desarrollo de proyectos patrimoniales con impacto en la sociedad.

2. Cuatro cápsulas de conocimiento, simultáneas, en las que se tratarán temáticas diversas: la financiación de proyectos, Wikidata para centros con patrimonio, cómo tener impacto con proyectos que transforman sociedades, y cómo iniciar un proyecto internacional desde cero.

3. Una conferencia sobre participación y avance en nuevas relaciones con los públicos.

La Jornada tendrá lugar en la sede del Ateneu Barcelonès el jueves 15 de noviembre de 2018, entre las 09:00 y las 14:00 h. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de noviembre. El precio de inscripción es de 21 € para socios del Ateneu y de 25 € para no socios.

Programa de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Ponents de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Comité científic de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

 

Contacte

Per a qualsevol dubte t'atendrem a l'adreça de correu: jornades@ateneubcn.cat

On som?

Enllaços d'interès