Núria Baños

Càrrec: 

Adjunta de la secció de Llengua i Literatura

Núria Baños (Barberà del Vallès, 2001) és graduada en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona (2019-2023). Va obtenir Matrícula d’Honor en el seu Treball de Fi de Grau Els ulls, la visió i la mirada en la poesia lírica catalana de finals del segle XIV i principis del XV. Actualment, cursa l’especialitat de literatura del màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB). La seva línia principal d’estudi és la literatura medieval, especialment els segles XIV i XV, però també estudia la literatura contemporània. Ha publicat ressenyes a Sonograma Magazine i a Els Marges. Coordina la tertúlia literària Ferides de Lletra a l’Ateneu Barcelonès.