L’Ateneu Barcelonès aprova la creació de les seccions de Teatre i Ecologia

Data de l'activitat: 

10/09/2014 - 12:00
Assemblea General Extraordinària

La Junta Directiva ha presentat davant l’Assemblea General el resultat dels seus 100 primers dies de gestió. Els socis de l’Ateneu, reunits aquest dimarts 9 en sessió extraordinària, han aprovat la creació de dues noves seccions: Teatre i d’Ecologia i recursos naturals.

El president Jordi Casassas ha exposat les grans línies programàtiques que caracteritzaran el seu mandat: afavorir una major participació dels socis en la vida de l’Ateneu ¡ impulsar la presència de l’entitat a la societat, a través de noves relacions interinstitucionals.

A continuació, diversos membres de la Junta han presentat una visió global de les principals àrees de l’entitat. El vocal cinquè, Carles Santacana, ha presentat l’informe de la Comissió de Biblioteca. La vocal segona, Pilar Blasco, ha explicat l’evolució de la instal·lació de la xarxa d’internet inal·làmbric a tot l’Ateneu i el projecte d’oferir actes en streaming. El conservador, Ramon Mir, ha anunciat un pla d’estalvi energètic i ha informat de l’inici de la restauració de les llibreries de la sala Pompeu Fabra. Finalment, el tresorer-comptador, Juanjo Gonzàlez ha subratllat que se segueix escrupolosament el pressupost establert.

Un cop finalitzat el torn d’intervenció dels socis, l’Assemblea General ha aprovat la creació de la secció d’Ecologia i recursos naturals, per 52 vots a favor, 5 en contra i 16  abstencions. I la secció de Teatre, per 50 vots a favor, 4 en contra i 19  abstencions. Amb el comprimís de realitzar les eleccions a ponents d’aquestes seccions en 18 mesos.

La Junta Directiva ha recordat al vicepresident segon, Francesc Morata, mort el passat 26 de juny, i ha anunciat un acte d’homenatge institucional el 14 de gener del proper any.

 

Fes-te'n soci