L'Ateneu estreny llaços amb Madrid

Data de l'activitat: 

20/05/2015 - 12:00
Ateneu Madrid

L'Ateneo de Madrid i l’Ateneu Barcelonès, dues de les entitats més antigues i destacades de tot l'Estat, han signat un acord de col·laboració. Les dues entitats treballaran de forma conjunta amb l’objectiu comú de promoure i establir entre els seus associats el coneixement i relacions mutus amb el fi i efecte de compartir les activitats i serveis que una i altra ofereixen.

L'acord s'ha rubricat per part de César Navarro de Francisco, en qualitat de President de l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid  i Jordi Casassas Ymbert, president de l’Ateneu Barcelonès.

Els socis de cadascuna de les dues entitats tindran els mateixos drets i deures en cadascuna de les dues institucions. Quedaran exempts del pagament de la quota d’ingrés i tindran un 50% de descompte en la quota mensual durant el primer any.

Els socis d'una de les entitats podran accedir a la consulta del fons hemerogràfic, bibliogràfic patrimonial de l'altra segons les normes per les quals es regeix la biblioteca.

Els socis d'un o altre ateneu podran visitar l'altre ateneu, amb prèvia identificació i seguint les identificacions del personal en relació a zones restringides, ús de l'espai, etc. El soci podrà anar acompanyat d’una altra persona no sòcia de l'Ateneu i es responsabilitzarà del compliment de la normativa que regeix la Institució.

Les  dues entitats organitzaran activitats conjuntes per als socis  de les institucions i obertes a la ciutadania.

Els socis de les dues entitats, prèvia identificació, gaudiran dels mateixos descomptes en aquelles activitats pròpies que comporten alguna despesa econòmica. En el cas que les activitats siguin promogudes per tercers, l'entitat negociarà la possibilitat de mantenir aquest avantatge pels socis de l'altra entitat i, si s’aconsegueix, així li ho comunicarà.

Web: Ateneo de Madrid

Fes-te'n soci