Assemblea general de socis

Data de l'activitat: 

22/03/2018 - 19:00

Us comuniquem que la Junta Directiva, en sessió del dia 13 de febrer de 2018, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper 22 de març de 2018 a les 18:30 hores, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent
                                   
ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea extraordinària de l’11 gener 2018).
2n. Introducció del President.
3r.   Resum de la Vicepresidenta primera sobre les activitats del 2017.
4t.  Presentació del Tresorer-comptador sobre el balanç i el compte de resultats de 2017. Aprovació, si escau.
5è.  Informació de l’Administrador de l’Escola d’Escriptura sobre l’activitat i el tancament econòmic de l’exercici setembre 2016 – agost 2017 de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, SLU.
6è. Proposta del secretari de nomenar soci d’honor el sr. Eduard Moreno
7è.  Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran són:
- Acta de l’assemblea extraordinària de l’11 gener 2018
- Memòria 2017 de l’Ateneu Barcelonès, la qual inclou la memòria d’activitats i l’estat financer de l’entitat, així com el tancament de l’exercici de l’Escola d’Escriptura.

Els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del 8 de març de 2018, tant en format electrònic al web de l’Ateneu com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci (2ª planta) o a l’inici de l’Assemblea.

Informar-vos també que a Administració i a la Biblioteca hi haurà una còpia per a consulta dels associats de l’Informe i Memòria de l’auditoria 2017.

Recordeu que per assistir a l’assemblea és necessari presentar el carnet de soci.

Fes-te'n soci