Teresa Mañà Terré

Càrrec: 

Bibliotecària

Llicenciada en Filologia, bibliotecària i doctora en Documentació. Ha treballat en l’àmbit de la biblioteca pública i la biblioteca escolar. Ha estat professora de Biblioteconomia a la Universitat de Barcelona fins a la seva jubilació. Des de l’any 1992 és responsable de la secció de llibre infantil de la revista Serra d’Or. Actualment codirigeix la revista Item del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes. Entre les seves publicacions cal esmentar Les biblioteques públiques de la Mancomunitat de Catalunya (2005).