Deducció a la declaració de la Renda 2016

Data de l'activitat: 

11/05/2017 - 09:00
Declaració Renda

Els socis tenen dret a deduir a la declaració de la renda un percentatge de més del 50% de la seva aportació anual a l’Ateneu Barcelonès, a efectes de la Campanya de Renda 2016. 

Habitualment, la deducció ja està incorporada directament per l’Agència Tributària i es pot observar a l’esborrany de la declaració.

Informem, de tota manera, del percentatge de desgravació. Aquest es fa en dos apartats:

a) Deducció per utilitat pública pel fet que l’Ateneu Barcelonès és una associació declarada d'Utilitat Pública, acollida a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Els socis tenen dret a deduir de la quota íntegra de la declaració el resultat d’aplicar a la seva aportació anual a l’Ateneu Barcelonès l’escala percentual següent:

Aquesta deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l’exercici.

b) Deducció per promoció de la llengua catalana, un 15 %, per ser l’Ateneu Barcelonès una associació que té com a finalitat promoure la llengua catalana i figura en el cens d’entitats de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta deducció té un límit del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Fes-te'n soci