L’Assemblea General ratifica els nous eixos estratègics de l'entitat i aprova per majoria absoluta el pressupost 2021

Data de l'activitat: 

23/06/2021 - 09:00

Aquest dimarts, 22 de juny de 2021, amb motiu de l'Assemblea general extraordinària de socis, la presidenta Isona Passola ha detallat els diversos punts programàtics clau de la nova Junta Directiva en els quals se centrarà la seva acció de govern:

 1. Revertir la situació econòmica de l’entitat, restablint el contacte amb les institucions, buscant nous patrocinadors i captant socis a través de campanyes innovadores.
 2. Ampliar les relacions amb les associacions d'escriptors que tenen la seu al Palau Savassona.
 3. Potenciar l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu i dotar-la dels serveis necessaris per posar-la al dia. 
 4. Actualitzar i digitalitzar els fitxers de socis. 
 5. Fer una nova web, clara, útil i modernitzada.
 6. Reforçar la comunicació a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.
 7. Revitalitzar el servei de bar i donar un ple sentit a l'ús del jardí. 
 8. Articular-se amb les seccions i impulsar-les des de la Junta. S'han nomenat tres nous responsables de seccions que havien quedat vacants (feminismes, literatura i música). 
 9. Vincular l’Ateneu als moviments que demanen el 2% del pressupost de la Generalitat per destinar-lo a Cultura.
 10. Impulsar les relacions de l’Ateneu amb l’entorn associatiu de Ciutat Vella. 
 11. Reorganitzar l'agenda cultural i fer-la atractiva, potenciant-ne l'excel·lència. 
 12. Realitzar exposicions potents a l'entrada de carruatges i revitalitzar el llegat artístic de la casa. 
 13. Digitalitzar la sala d'actes Oriol Bohigas per a fer atractives les projeccions que s'hi facin.
 14. Iniciar un projecte de podcast propi amb la marca Ateneu.
 15. Impulsar concerts de música de tots els estils. 
 16. Obrir l'Ateneu a la diversitat de socis i les relacions intergeneracionals. 
 17. Barcelona és la capital de Catalunya i està inserida en una realitat cultural més àmplia. Cap altra entitat de Barcelona s’ocupa de la cultura comuna dels Països Catalans. L’Ateneu donarà veu a les activitats culturals del País Valencià, de les Illes Balears i de la Catalunya Nord.
 18. Barcelona té un paper important en l’iberisme peninsular i l’àmbit mediterrani, no podem oblidar en una societat global la internacionalització de les seves activitats.

A continuació, la vicepresidenta primera, Lluïsa Julià, ha destacat que l'objectiu general és que l'Ateneu sigui protagonista de la cultura de la ciutat i del país. Un referent de pluralitat on les idees i els debats hi tinguin cabuda àmplia. En aquest sentit, ha anunciat que s'ha creat la Comissió de programació de la Junta atenta als temes culturals i socials actuals.

Pel que fa a la programació:

 • Ha ressaltat que es treballa perquè les activitats siguin de qualitat malgrat les restriccions econòmiques i es demana l'esforç de tothom.
 • Ha destacat l'èxit de Sant Jordi i l'Ou com balla que va ser el de la represa de l'activitat cultural després de la fase més restrictiva per la pandèmia, així com la participació a l'homenatge Montserrat Roig i el ressò mediàtic del Premi Crexells.
 • I finalment, ha informat sobre les properes activitats: Nits de Juliol a l'Ateneu (dimarts i dijous) i l'organització d'actes i cicles propis a la tardor.

Finalment, ha intervingut el vicepresident segon, Ricard Faura, per explicar en profunditat la proposta de pressupost 2021, que ha estat votada i aprovada per majoria a l’Assemblea de socis de l’Ateneu.
 

Fes-te'n soci