Assemblea General Extraordinària de Socis

Data de l'activitat: 

16/01/2017 - 18:30
Assemblea General Extraordinària

La Junta Directiva, en sessió del dia 20 de desembre de 2016, ha acordat convocar una Assemblea General Extraordinària de Socis el proper 16 de gener de 2017, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent
                                    
ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n. Informació del President.
3r.  Pressupost 2017: presentació de la proposta i aprovació, si escau.
4t.  Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran a l’Assemblea són:

- Acta de l’Assemblea ordinària del 30 de març de 2016
- Proposta de pressupost 2017

Els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del proper 2 de gener de 2017, tant en format electrònic (els enllaços d'aquesta pàgina) com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci (2ª planta) o a l’inici de l’Assemblea. 

*Recordeu que per assistir a l’Assemblea és necessari presentar el carnet de soci.

Fes-te'n soci