Lourdes Porta i Guiu

Càrrec: 

Antiga ponent de la Secció d'Escacs

La Seu d’Urgell, 1969. Llicenciada en filologia catalana (UB). He treballat sempre a l’Administració pública. Actualment sóc cap de la Secció d’Informació i Difusió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA DE SECCIÓ

Activitats en les que participa