Josep M.Carreras i Puigdengolas

Doctor en Economia i Tècnic urbanista. He estat professor a la UB, a la UPC i a la UAB, funcionari de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat, membre de la Sindicatura de Comptes, del Tribunal Català de la Competència i de la Junta de Finances. Soci de l’Ateneu des de l’any  1989, vaig formar part de la Junta Directiva del  2000 al 2003. Ponent de la secció d’Economia des del 2008.

Activitats en les que participa