Carta de serveis al soci

PREÀMBUL

Aquest document exposa de manera resumida els drets i deures dels socis de
l’Ateneu, com a complement d’allò que regulen els estatuts de l’entitat, amb la
voluntat de millorar la qualitat del servei i, alhora, afavorir que tots els socis
contribueixin a generar un ambient de respecte i harmonia a l’entitat.

Carta de serveis dels socis

1. Propostes i suggeriments

La Junta Directiva ha creat la figura del síndic del soci, amb la missió de recollir les
queixes que facin arribar els socis per l'anormal funcionament dels serveis de
l'Ateneu i ha anomenat a Araceli Barrio per a aquesta funció.

Per fer-li arribar les observacions, suggeriments, queixes, etc. sobre els serveis que
rebem de la institució i amb la finalitat de millorar-los en la mesura del possible es
pot complimentar la butlleta corresponent i dipositar-la a la bústia ubicada a la
planta principal de l’Ateneu, o bé mitjançant el formulari del nostre web o, també,
pel correu electrònic (sindicadelsoci@ateneubcn.cat)
Tots els suggeriments rebuts seran degudament valorats i atesos.

2. Accés als espais amb persones no sòcies

Els socis poden accedir ocasionalment als espais associatius restringits, excepte a la
biblioteca, amb persones que no siguin sòcies, en les circumstàncies següents:

· Amb fills menors de setze anys
· Acompanyats d’un màxim de dues persones que no siguin sòcies

En cas que es vulgui accedir amb un grup de persones no sòcies, s’ha de sol·licitar
amb anticipació a administració, on li indicaran les condicions. Els socis tenen a la
seva disposició 5 invitacions a l’any per a facilitar l’accés puntual a les persones no
sòcies que considerin.

3. Accés a la biblioteca

Tots aquells drets que els socis tenen en relació amb la Biblioteca, es preveuen en
el seu reglament específic i normativa desenvolupada.

4. Indicacions del personal tècnic de l’AB

Els socis tenen el deure d’atendre les indicacions del personal relatives a qüestions
d'ordre, logística i organització en actes i serveis, accessos, sortides, ús i gaudi
d'espais.

Han de facilitar, sempre que així sigui demanat, la seva identificació com a soci a
qualsevol membre del personal de l' AB que s'acrediti com a tal. Si no es disposa
en aquell moment del carnet corresponent, es mostrarà el DNI per poder
comprovar la vigència de la seva alta com a soci.

5. Col·laboració

Es convida als socis a afavorir l’ambient de convivència propi de l' AB, mantenint
en tot moment el respecte a les persones presents i a les instal·lacions.

S’agrairà la informació a la Junta o al personal de l’ AB, sobre qualsevol anomalia,
deteriorament d'espais, mobiliari, maquinàries, dispositius o eines pròpies de
l'entitat que hagin pogut passar desapercebuts.

 

Properes activitats

Fes-te'n soci